top of page

Psychologenpraktijk Popelier & Wessels

Generalistische basis-GGZ (BGGZ) & Specialistische-GGZ (SGGZ) voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar

Wachttijd tot intake
Kortdurende trajecten (voorheen BGGZ): 12 weken
Langdurende trajecten (voor
heen SGGZ): aanmeldstop

Wachttijd na intake tot start behandeling: 2 weken

Peildatum: 18-4-2024

Wachttijd
bottom of page