top of page

Informatie voor Verwijzers

Wachttijd

Klik hier voor onze actuele wachttijd. Als uw cliënt door u verwezen is, kan uw cliënt zelf contact opnemen met onze praktijk. Dit kan via het contactformulier.

Contact/overleg

Voor overleg kunt telefonisch contact met ons opnemen.

Correspondentieadres

Psychologenpraktijk Popelier & Wessels

Oranjesingel 60

6511 NX Nijmegen

Wanneer doorverwijzen?

U kunt uw cliënten doorverwijzen naar Psychologenpraktijk Popelier & Wessels,  indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V stoornis. 

Psychologenpraktijk Popelier & Wessels is aangesloten bij zorgdomein.

 

Als een cliënt verwezen is voor een kortdurend behandeltraject (voorheen BGGZ) en uit de intake of gedurende de behandeling blijkt dat dit traject niet passend is, zullen we gezamenlijk met cliënt onderzoeken of een langdurend traject (voorheen SGGZ) passend is binnen onze praktijk of elders.

In de verwijsbrief dient vermeld te worden dat:

  • Het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-V.

  • Of u verwijst voor een kort -of langduriger traject (voorheen basis-GGZ of specialistische GGZ).

Tevens dient op de verwijzing vermeld te worden:

  • Datum verwijzing.

  • Naam en functie van de verwijzer.

  • AGB-code van de verwijzer.

  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.

  • Gegevens van de patiënt (naw-gegevens en geboortedatum).

Als deze gegevens ontbreken, zullen wij u om om een nieuwe verwijsbrief vragen.

Wachttijd verwijzer
Contact/overleg verwijzers
Wanneer doorverwijzen?
bottom of page