top of page

Missie en visie

In januari 2019 hebben wij de keuze gemaakt om gezamenlijk een psychologenpraktijk te beginnen. Een belangrijk element van onze behandeling is dat we graag met u willen onderzoeken waarom er bepaalde klachten zijn ontstaan, zodat u met deze kennis in de toekomst handvatten heeft om met moeilijke momenten in uw leven om te gaan. In gezamenlijk overleg met u zullen er praktische en haalbare doelen worden opgesteld, om vervolgens te onderzoeken welke behandelvorm hier het beste op aansluit. Vanzelfsprekend zullen we onze kennis/expertise met u delen, maar graag stellen we gezamenlijk met u een behandelplan op, aangezien u naar onze mening het beste duidelijk kunt maken wat u met een behandeling wilt bereiken. Wij gaan uit van uw kracht en zullen deze proberen optimaal te benutten in de behandeling. Een actieve houding, samenwerking, transparantie en het denken in mogelijkheden zijn belangrijke kernwaarden in onze werkwijze. 

Uit onze ervaringen bij eerdere werkgevers, merkten we soms dat er lange wachttijden bestonden voor een intake en behandeling. Dit was voor cliënten en hulpverleners lastig om mee om te gaan. Om deze reden blijven wij er veel energie in steken om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en snel met u van start te kunnen gaan. Ons motto is dat we proberen zoveel mogelijk voor u te kunnen doen in een kortdurende traject (BGGZ). Als dit echter niet voldoende blijkt te zijn, zullen we gezamenlijk met u onderzoeken of langduriger traject (SGGZ) passend is binnen onze praktijk of elders. Om deze reden hebben wij regelmatig contact met psychologen/instellingen in de regio om op de hoogte te blijven van behandelmogelijkheden in de omgeving.

Keurmerk BGGZ (KiBG)

Sinds januari 2020 zijn we in het bezit van het keurmerk BGGZ. Dit houdt in dat we voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en streven naar het verbeteren naar effectieve, kwalitatief hoogwaardige hulpverlening. Voor meer informatie kunt u hier klikken. 

Daarnaast is onze praktijk aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Voor meer informatie kunt u op onderstaande logo’s klikken.

image.png
image.png
keurmerkBGGZ.PNG
IMG_2155-2.jpg
bottom of page