top of page

Aanmelden

Aanmeldprocedure

Als u de keuze heeft gemaakt om te willen starten met een behandeling, kunt u zich aanmelden via het contactformulier op deze site. Vanzelfsprekend kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen om te overleggen of een behandeling binnen onze praktijk passend is voor uw klachten.

Als u zich heeft aangemeld, zullen wij telefonisch contact met u opnemen om uitleg te geven over de werkwijze van onze praktijk en kan er, indien gewenst, een afspraak worden gepland voor een intakegesprek. Bij een intakegesprek is het van belang dat u een verwijzing van de huisarts (met uitzondering als de huisarts u digitaal naar ons heeft verwezen) en een geldig legitimatiebewijs meebrengt.

Aan de hand van het intakegesprek zal er samen onderzocht worden welke doelen voor u op dit moment belangrijk zijn om te bereiken. Hierbij zal gekeken worden welke behandelmethode het beste bij u aansluit. Vertrekpunt bij elke behandeling zijn behandelvormen waarvan de effectiviteit aangetoond is. Hierin worden de richtlijnen van de zorgstandaarden gevolgd.

Tijdens de behandeling wordt er met u besproken of u behoefte heeft om een naaste bij de behandeling te betrekken. Vanzelfsprekend kunt ook een naaste meenemen naar het intakegesprek als u dit prettig vindt.  

Leeftijd

Wij bieden behandelingen binnen de kortdurende, ambulante zorg (voorheen BGGZ) aan voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. Daarnaast bieden wij beperkt langdurende trajecten aan (voorheen SGGZ).

Verwijzing

Om u aan te melden voor een behandeling bij onze praktijk heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dient de verwijsbrief aan een aantal minimale eisen te voldoen. Hieronder worden de eisen beschreven:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

  • Naam en functie van de verwijzer

  • AGB-code van de verwijzer

  • Of u verwezen wordt voor een kort- of langdurende traject (BGGZ of SSGZ)

  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

  • Dat er sprake is van (het vermoeden van) een psychische stoornis, zoals staat beschreven in de DSM-V.

Aanmeldprocedure
Leeftijd
Verwijzing
bottom of page